เทคนิคการเสียบยอดกับต้นตอขนาดใหญ่

เทคนิคการเสียบยอดกับต้นตอขนาดใหญ่
 
– ตัดต้นตอเก่าออกโดยให้สูงจากพื้นดินประมาณ 30-50  เซนติเมตร 
 
– เตรียมยอดพันธุ์ดี
– เปิดเปลือกต้นตอกว้าง 1 เซนติเมตร และยาว 1 นิ้ว 
 
 
– เฉือนยอดพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่มยาว 1 นิ้ว เสียบลงไปบนตอที่กรีดแผลไว้ 
 
– ใช้เทปใสพันให้แน่นครอบ
-ใช้ดินผสมน้ำให้ชุ่ม ไม่ให้แฉะเกินไป ทำการปิดทับต้นตอเพื่อป้องกันแสงแดด 
 
– ประมาณ 15-20 วัน ตุ่มตาจะเริ่มผลิออกมา ให้ทำการเอาดินและถุงพลาสติกออก 
– ตัดต้นตอเก่าออกโดยให้สูงจากพื้นดินประมาณ 30-50  เซนติเมตร 
– เฉือนกิ่งพันธุ์ให้เป็นรูปลิ่ม 1 นิ้ว เสียบลงไปบนตอที่กรีดแผลไว้ 
เสียบกิ่งพันธุ์เข้าไป
– ใช้เทปใสพันให้แน่น 
ก็จะได้รูปแบบเช่นนี้
ใช้ดินผสมน้ำให้ชุ่ม ไม่ให้แฉะเกินไป ทำการปิดทับต้นตอเพื่อป้องกันแสงแดด 
Facebook Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น