“รักแรกพบ” พระราชชินี ทรงเล่าเรื่องถึงรักแรกพบที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับความรักความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระองค์ เมื่อครั้งแรกพบ

Facebook Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น