สาเหตุที่สมเด็จย่า… หอมแก้มในหลวงทุกครั้ง…

 

…..ตัวแม่เองคือ สมเด็จย่า…ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์
เป็นคนธรรมดา…สามัญชน…เป็นเด็กหญิงสังวาลย์
เกิดหลังวัดอนงค์…เหมือนเด็กหญิงทั่วไป…

เหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้
ในหลวงหน่ะ…เกิดมาเป็นพระองค์เจ้า เป็นลูกเจ้าฟ้า
ปัจจุบันเป็นกษัตริย์…เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัว

แต่ในหลวง…ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน…
ก้มลงกราบ…คนธรรมดา…ที่เป็นแม่

หัวใจลูก…ที่เคารพแม่…กตัญญูกับแม่อย่างนี้
หาไม่ได้อีกแล้ว…คนบางคน…พอเป็นใหญ่เป็นโต
ไม่กล้าไหว้แม่…เพราะแม่มาจากเบื้องต่ำ…
เป็นชาวนา…เป็นลูกจ้าง…ไม่เคารพแม่…ดูถูกแม่

แต่นี่…ในหลวง เทิดแม่ไว้เหนือหัว…นี่แหละครับความหอม

นี่คือเหตุที่สมเด็จย่า…หอมแก้มในหลวงทุกครั้ง…
ท่านหอมความดี…หอมคุณธรรม
หอมกตัญญู…ของในหลวง

Facebook Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น