ทำมา 5 ปีกว่าแล้ว !! ทุ่งกุลาร้องไห้ปลูกอินทผาลัม แถมได้ผลดีด้วย

นายสมภพ ลุนาบุตร เจ้าของสวนอินทผาลัม (สวนรวมใจ) สามารถปลูกในพื้นที่ที่แห้งแล้งได้ ต้นกำเนิดมาจากทางแถบทะเลทราย ตัวเค้าเองสนใจการปลูกอินทผลัมพันธ์ KL1 เนื่องจากเหมาะกับพื้นที่นั้นในเขตและเป็นดินร่วนมีความเค็มในระดับที่อินทผาลัมต้องการ พื้นที่กว้างใหญ่ และตอนนี้ทุ่งกุลาร้องไห้สามารถพัฒนาเพื่อปลูกอิทผาลัมได้อีกด้วย

รศ.ประสิทธิ์ ชุติชูเดช อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ทิศทางของอินทผาลัม เป็นพืชที่ไม่ค่อยยั่งยืนนัก เพราะเป็นพืชที่ยังใหม่อยู่ ต้องศึกษากันอีกยาวๆบางสวนปลูกได้ ประสบความสำเร็จเพราะศึกษาค้นคว้ามามากพอสมควร เว้นสวนที่จะเพิ่มมูลค่าต่อยอดผลผลิตให้มูลค่าเพิ่มอันนี้จะสามารถอยู่ได้นาน

รศ.ประสิทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า อินทผาลัมนั้นปลูกในพื้นที่ภาคอีสานได้ เพราะเป็นพืชทะเลทราย และทนต่อสภาพอากาศ แวดล้อมแห้งแล้งได้ดีทีเดียว ถ้าจะพูดถึงรสชาติหวานก็ต้องเป็นภาคอีสานทีเดียวก็ไม่เกี่ยว เนื่องจากเทคโนโลยีดัดแปลง ปรุงรสชาติได้ การดูแลก็ต้องมีบ้าง ปุ๋ย ดิน น้ำ ความชุ่มชื้น ต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสม ถึงจะส่งผลต่อคุณภาพและผลผลิตที่ดี

Facebook Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น