สูตรเลี้ยงกุ้งก้ามแดงง่ายๆ ได้หลักแสน

เลี้ยงกุ้งก้ามแดงง่ายๆ แต่ราคาแตะหมื่นถึงแสน คุณอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย หรือ คุณขวัญ อายุ 33 ปัจจุบันมีดีกรีพ่วงท้ายหลายตำแหน่งเป็นทั้งปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์การเรียนรู้ กศน. ทั้งยังมีความสามารถความถนัดในการนำเทคโนโลยีสื่อสารมาทำการตลาด และท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงเกษตร และยังมีการกสิกรรมแบบธรรมชาติ

คุณขวัญบอกว่า “ตนไม่มีความรู้ด้านเกษตร เพราะทำงานในเมืองหลวง อยากกลับมาอยู่บ้าน ยิ่งยึดอาชีพเกษตรอยู่แล้ว จึงมาสานงานต่อให้เกิดมั่นคงโดยไปอบรม”

สำหรับตลาดซื้อนั้น ฟาร์มจะเน้นการส่งเสริม การกินกุ้งเนื้อในรูปแบบท่องเที่ยว มีร้านอาหาร โรงแรม ซึ่งถือว่าธุรกิจนี้ยังเหนียวแน่นอยู่ ราคาที่เคยขายบูมสุดๆ จะเป็นช่วงแรกๆ ที่เค้าเริ่มเลี้ยงกินใหม่ เคยขายได้มากสุดตกเดือนละ 120,000 บาท ปัจจุบันได้ 20,000-30,000 บาท

เทคนิคสำคัญจากฟาร์ม
เน้นขุนกุ้งให้โต นิสัยการกินของกุ้ง เขาจะหากินตอนกลางคืน เพราะอย่างนั้นฟาร์มจะหาอะไรมาปิดฝาให้มืด กุ้งจะได้เข้าใจผิดว่าเป็นเวลากลางคืน เขาจะได้กินอยู่ตลอด อาหารที่ให้สำหรับเร่งก็จะเป็นอาหารไก่ไข่ ซึ่งแคลเซียมจะช่วยเสริมสร้างเปลือก เราจะได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนแยกเพศ เมื่อกุ้งได้ 2 นิ้ว เราจึงจะทำการแยกเพศเขา

Facebook Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น