เกษตรกรเฮ ! ราคามันขยับขึ้น 3 บาท/กก.

นายวีระศักด์ หวังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการใหญ่ บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ฐานะที่ปรึกษาสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง ช่วงนี้ราคามันสำปะหลังในไทย มีแนวโน้มจะโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมันสำปะหลังขึ้นอยู่ที่ 1.80 บาท/กก. ที่เชื้อแป้ง 25% คาดว่าภายในเดือนหน้าราคาพุ่งไม่ต่ำกว่า 2 บาท/กก.

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคามันสำปะหลังไทยพุ่งสูงขึ้นช่วงนี้ เกิดจากต่างประเทศเป็นผู้รับซื้อมันสำปะหลังรายใหญ่ อย่างจีน มีข้อมูลคาดการณ์ว่าผลผลิตสำปะหลังไทย และประเทศคู่แข่งอย่างกัมพูชาและเวียดนามลดต่ำลง เนื่องจากทุกประเทศลดพื้นที่เพาะปลูกลง และไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนในช่วงที่ราคามันสำปะหลังตกต่ำ

ดังนั้นคาดว่าต่อจากนี้ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการเติมโตของตลาดมันสำปะหลังต่อเนื่อง เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักตั้งต้นในการผลิตต่างๆ ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและทำให้มันสำปะหลังราคาสูงขึ้นด้วย จึงอยากฝากไปถึงเกษตรกรทุกท่านที่ปลูกมันสำปะหลังอย่าเพิ่งท้อไป ช่วงนี้ใครยังไม่ได้เก็บเกี่ยวและยื้อเวลาได้ ให้ยื้อไปก่อนและดูแลรักษาผลผลิตออกมาให้ดีที่สุด เพราะมั่นใจว่าราคามันสำปะหลังพุ่งสูงเกิน 2 บาท ในเดือนหน้านี้

Facebook Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น