เทคนิคการปลูกมะละกอ อย่างพอเพียง

การเตรียมดินเพื่อปลูกมะละกอ

การปลูกมะละกอไม่ตองการต้นพันธุ์ที่ดีหรือสวยงามที่สุด เพียงแต่ทุกท่านเตรียมเมล็ดพันธุ์ของมะละกอที่ต้องการ หลังจากนั้นก็เตรียมดินในการปลูกด้วยการพรวนดินให้ร่วน ผสมด้วยเศษใบไม้ เศษฟาง ดูลักษณะของดินไม่ให้มีความแข็งหรือเหนียวจนเกินไป ควรใช้น้ำเป็นตัวช่วยในการเตรียมดินด้วย การนำเมล็ดพันธุ์ลงปลูกนั้นสามารถทำได้ด้วยการนำเอาไปเพาะในถุงก่อน แล้วเมื่อเมล็ดพันธุ์เริ่มงอกแล้วจึงย้ายลงหลุมบนพื้นดินธรรมดาได้

วิธีการปลูก

ให้นำ ต้นกล้าเรียงกระจายไว้ตามหลุมต่าง ๆ หลุมละหนึ่งถุง หลังจากนั้นกรีดถุงพลาสติกออก เอาต้นกล้าวางให้ตรงตำ แหน่งระยะปลูกกลางหลุม กลบดินให้แน่น โดยเฉพาะรอบ ๆ โคนต้นเพื่อให้รากจับดินใหม่ได้เร็ว ต้นจะตรงกันทุกแถวแล้วรดนํ้าให้ชุ่มถ้าเกษตรกรปลูกมะละกอช่วงต้นฤดูฝน จะช่วยประหยัดทุนและแรงงานในการให้นํ้า โดยเฉพาะในช่วงปลูกใหม่ ๆ จะต้องให้นํ้ากับต้นกล้ามะละกอจนตั้งตัวได้ โดยรดนํ้า 2-3 วันต่อครั้ง และที่สำ คัญคือช่วงที่มะละกอออกดอกติดผลเป็นช่วงที่ต้องการนํ้ามาก การขาดนํ้าจะทำ ให้ดอกร่วง ผลร่วง ผลไม่สมบูรณ์ การให้นํ้ากับต้นมะละกออย่างสมํ่าเสมอ จึงทำให้มะละกอมีผลผลิตสูง โดยเฉพาะมะละกอที่ปลูกในที่ดอน หรือในเขตจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเก็บเกี่ยวมะละกอ

ถ้าเก็บผลดิบสามารถเก็บได้หลังปลูกประมาณ 5-6 เดือน แต่ถ้าเก็บผลสุกหลังจากปลูกประมาณ 8-10 เดือน ถึงสามาถเก็บเกี่ยวได้ ให้เลือกเก็บเกี่ยวผลที่กำลังเริ่มสุกมีสีแต้มสีส้มปนเขียวนิดๆ ผลยังไม่นิ่ม

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : rakbankerd

Facebook Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น