“โรครากเน่า” ในทุเรียนป้องกันอย่างไร? เรามีคำตอบ

“โรครากเน่าโคนเน่า” ระบาดหนักในสวนทุเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ตราด ชุมพร จันทบุรี และสุราษฏร์ธานี มีสิทธิ์ผลผลิตทุเรียนเสียหายหนัก กรมวิชาการเกษตรแนะนำเกษตรกรสวนทุเรียนป้องกันอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ช่วยกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด ลดความเสียหาย หยุดวงจรระบาดของโรครากเน่าได้ผลจริง

กรณีที่โรคเข้ามาทำลายไม่รุนแรง
แนะให้เกษตรใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ แบบใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม นำหัวเชื้อเพิ่มปริมาณในข้างสุก และจึงหว่านส่วนผสมเชื้อสดให้ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่มจนถึงรอยพุ่ม อัตรา 50 ถึง 100 กรัม / ตารางเมตร หรือบริเวณโคนต้นพืชเกิดโรค อัตรา 10 ถึง 20 กรัม / ต้น แบบใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส ให้ใช้เข็มฉีดยาใส่สารละลายเชื้อ อัตรา 20 มิลลิลิตร / น้ำ 20 มิลลิลิตร ฉีดเข้าในโคนต้นทุเรียน ต้นละ 3 จุด 1 ครั้ง หลังจากนั้นลอกเปลือกต้นทุเรียนบริเวณที่เป็นโรคออกและทาด้วยผงเชื้อ อัตรา 1,000 กรัม / น้ำ 1 ลิตร โดยผสมสารจับใบ อัตรา 5 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร และราดดินบริเวณโคนต้นด้วยผงเชื้อ อัตรา 200 กรัม / น้ำ 2 ลิตร / ต้น โดยลอกเปลือกและราดดินซ้ำ รวม 4 ครั้ง

กรณีโรคเข้าทำลายรุนแรง
แนะให้เกษตรกรถากผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก หลังจากนั้นทาแผลด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชฟอสอีทิลอะลูมิเนียม 80 เปอร์เซ็นต์ ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80 ถึง 100 กรัม / น้ำ 1 ลิตร หรือสารเมทาแลกซิล 25 เปอร์เซ็นต์ ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 ถึง 60 กรัม / น้ำ 1 ลิตร หรือสารเมทาแลกซิล กับ แมนโคเซบ 65 เปอร์เซ็นต์ ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 100 กรม / น้ำ 1 ลิตร ทุกๆ 7 วัน กว่าแผลจะแห้ง ถ้าพบใบเหลืองทั้งต้น ให้ราดดินด้วยสารกำจัดโรคพืชฟอสอีทิล – อะลูมิเนียม 80 เปอร์เซ็นต์ ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัม / น้ำ 20 ลิตร

ท่านคนไหนที่สนใจวิธีควบคุมและป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าแบบผสมผสาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พรพิมล อธิปัญญาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช กรมวิชาการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 092-259-8457

Facebook Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น